Beskärningstider!

Nu är bästa tiden att uppbyggnadsbeskära unga fruktträd och fruktträd där man önskar mer tillväxt. Tänk på att rengöra dina verktyg mellan olika träd så du inte sprider fruktträdskräfta!

Sorry, the comment form is closed at this time.