Tjänster

Tänk på att du kan halvera arbetskostnaden med RUT-avdrag! Det gäller enbart arbetskostnaden inte ex. resor eller bortforsling av grenar och annat material. Läs mer om RUT-avdrag och vilka trädgårdsarbete du kan få avdrag för på Skatteverkets hemsida;

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/villkorforattfarutavdrag.4.3810a01c150939e893f2b9d.html