Beskärning

Jag utför beskärning av träd, buskar samt häckklippning.

Uppbyggnadsbeskärning; Detta görs på unga fruktträd och prydnadsträd så snart de har rotat sig. Genom denna beskärning bygger vi upp trädet till en framtida form.

Underhållsbeskärning; Görs främst på buskar. Äldre grenar tas bort för att yngre ska växa till sig bättre.

Förynringsbeskärning; En väldigt kraftig beskärningsmetod som används på buskar, häckar eller rosor för att skjuta många nya skott.

Gallring av  krona; Kan göras för att få in mer ljus i kronan, för att få en vackrare form på trädet eller för att begränsa storleken mot ett hus eller en väg.

Hamling; En kraftid beskärning av tex. lind, alm eller pil. En metod som traditionellt har använts för ge foder till djur och trävirke för att tillverka redskap. Används idag för att göra stora träd mindre och som en estetisk formklippning i allér eller på torg.

Formklippning; En beskäring för att främja en specifik form av träd buskar och häckar. Detta kan göras i form av figurer, former eller genom uppstamning av träd och buskar.  Björk, lind, bok, buxbom, idegran, lagerhägg är exempel på växter som är bra att formklippa.

Spaljéering av fruktträd; Spaljéering kan göras enligt olika metoder för att forma trädet på olika sätt. Solfjädersspaljé, kandelaberspaljé, pelarträdsspaljé etc.